Jacy jesteśmy

Przekaz był prosty, pokazać innym jacy jesteśmy. Nie bananowi, nie imprezowi, nie rozwydrzeni. W naszej ówczesnej opinii folder wyszedł sztucznie i potwornie chaotycznie. Dzisiaj jednak wspominamy z rozrzewnieniem inauguracje na auli z dykty,  zimowe wyjazdy konne (matko jak tam było zimno!) czy kręgle w bunkrach U7.

arch 022 jacy jesteśmy